Akumulowanie energii elektrycznej

Okazuje się, że teraźniejsze tendencje ułatwiają magazynowanie prądu na światową wielkość w ramach sieci elektroenergetycznej. Energia przypuszczalnie może być przechowywana, gdy wytwórczość triumfuje nad spożytkowaniem, jak też pozyskiwana jest, gdy wykorzystanie przewyższa nad przerobem. Dzięki temu przerób światła z zakładu energetycznego nie musi być przystosowana do momentalnego spożytkowania. Aktualnie bywa, iż zapotrzebowanie na energię zmienia się w ciągu 24 godzin, gromadzenie energii umożliwia prostsze a także owocniejsze wykorzystanie elektrowni węglowych jak również jądrowych, przez ustalenie ich fabrykacji na stałym stopniu, bez potrzeby dostosowywania jej do krótkotrwałego zamówienia. Bywa to mądre wyjście prymarnie na faktycznie ogromną wielkość. Ponadto, udostępnia także masowe zużytkowanie ponownych wylęgarni światła, takich jak energia wiatru czy słońca, których powszechność ulega gwałtownym odmianom podczas paru godzin.

Bez zasobów prądu, takie źródła muszą być wspierane przez konwencjonalne elektrownie, które zaspokajają popyt, kiedy odnawialne źródła produkują mniej energii. Na dzień dzisiejszy do magazynowania energii użytkuje się elektrownie szczytowo-pompowe, jakie uważa się za najowocniejsze.